Lichen planus (white)

Lichen planus (erythematous)

Lichen planus (graft versus host disease)

Lichen planus (skin)